ترتيب الأشخاص حسب تاريخ الميلاد /سنة الميلاد

From Rodovid AR

Jump to: navigation, search
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI · XVII · XVIII · XIX · XX · XXI
1900-s · 1910-s · 1920-s · 1930-s · 1940-s · 1950-s · 1960-s · 1970-s · 1980-s · 1990-s

Showing below up to ٥٠ results starting with #١.
View (٥٠ السابقة) (٥٠ التالية) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠).

 1. Илья Лысак [Лысаки] م 1900 و 1945
 2. Иван Мельник [Мельники] م 1900 و 1945
 3. Явдоха Мельник (Процюк) [Мельники] م 1900
 4. Павло Білан [Білани] م 14 يناير 1900 و 1943?
 5. Григорій Минець [Минці] م 1900 و 1984
 6. Марія Книш (Минець) [Книші] م 1900 و 1985
 7. Людмила Лебедева (?, Красовская) [Лебедевы] م 1900 و 1986
 8. Іван Троцько [Троцьки] م 1900? و سبتمبر 1943
 9. Уляна Троцько [Троцьки] م 1900? و 1985?
 10. Wilhelmina Johanna Hendrica Witkamp [Witkamp] م 1900 و 8 مارس 1901
 11. Antoon Jean Willem Marie van de Weghe [Weghe] م 1900
 12. Alie Eisenga [Eisenga] م 1900 و 1982
 13. Евдокия Буга (Савіцька) [Буги] م < 1900
 14. Конон Гарбар [Гарбари] م ~ 1900
 15. Luis Miguel Nogueira dos Santos Rosa [Rosa] م 1900?
 16. Эрнесто Рафаэль Гевара Линч [Гевара] م 11 فبراير 1900
 17. Embes Wangsaputra [Wangsaputra] م 1 يناير 1900? و 1 يناير 1959
 18. Henry William Frederick Albert [Windsor] م 31 مارس 1900 و 10 يونيو 1974
 19. Sabino José [Lima] م 1900 و 6 سبتمبر 1988
 20. Maria Gurgui (Jianu) [Gurgui] م 1900? و 1950
 21. Афанасий Пушин [Пушины] م 1900
 22. Никола Плавшић [Плавшић] م < 1900 و 1918?
 23. Марија Кривокућин [Кривокућин] م < 1900 و 1960 ? 1970
 24. Зорка Стакић [Стакић] م < 1900 و > 1945
 25. Arthur Calkins [Calkins] م 1900? و 4 ابريل 1960?
 26. ? Carter [Carter] م 1900?
 27. Alfred Jerome Reynolds [Reynolds] م 1900 و 23 يناير 1955
 28. Иван Топчий [Топчие] م 1900 و 1966
 29. Ольга Семешко (Топчий) [Семешко] م 1900 و 1978
 30. Luíz Filho Bertolucci [Bertolucci] م 1900 و نوفمبر 1966
 31. Фёдор Сидорович Гапчич [Гапчичи] م 1900 و 1985
 32. Franciszek Poślednik [Poślednicy] م 1900
 33. Alice Burchell [Burchell] م 1900?
 34. Іван Котляр [Котляри] م 1900? و 1944
 35. Jan Szyamański [Szymańscy] م 1900 و 1982
 36. Денис Щерба [Щербы] م 1900 و 27 فبراير 1943
 37. Дмитрий Груздєв [Груздєви] م 1900 و 1969
 38. Иван Январашвили [Январашвили] م < 1900 و < 1941
 39. Александр Шильт [Шильт] م < 1900 و 1941
 40. Нина Январашвили [Январашвили] م 1900? و 1990?
 41. Valentin Colli [Colli] م 1880
 42. Maria-Therese Minazio [Minazio] م 1900
 43. Anna Huber [Huber] م 1900
 44. Giuseppe Pricoli [Pricoli] م 1900 و 1990
 45. Іван Міхневич [Міхневичи] م 1900? و 1980?
 46. Lillian Hocking (Obrien) [Hocking] م 1900
 47. Emma Catherine Thiltgen [Thiltgen] م 1900
 48. Марія Нарусевич (Кухарук) [Нарусевичів] م 1900
 49. Heinrich Busch [Busch] م 1900
 50. Wolfgang Ernst Pauli [Pauli] م 1900

View (٥٠ السابقة) (٥٠ التالية) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠).

Personal tools